U Osnovnoj školi u Velikom Bukovcu, kao jednoj od škola korisnika programa, u petak, 21. srpnja 2017. bit će potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstva u sklopu Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Sa korisnicima, a s područja Varaždinske županije riječ je o tri škole, potpisati će ih, kako se očekuje, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dr. sci. Ljubomir Majdandžić.

Riječ je o projektima energetske obnove Osnovne škole Veliki Bukovec, Osnovne škole Franje Serta Bednja te Srednje škole Novi Marof, ukupne vrijednosti 9.218.746,96 kuna, od čega bespovratna sredstava iznose  5.071.178,71 kuna, a sredstva korisnika 3.959,286,37 kuna.

osnovna škola bukovec

Osnovnoj školi Veliki Bukovec sufinancirati će se projekt ukupne vrijednosti od 5.461.944,98 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 3.037.252,38 kuna, a sredstva korisnika 2.424.692,60 kuna. Energetska će se obnova izvršiti kroz izvedbu povećanja toplinske zaštite ovojnice zgrade (vanjskih zidova, zidova prema tlu, podova prema tlu, stropova prema provjetravanom tavanu, kosih krovova iznad grijanog prostora te vanjske stolarije), unaprjeđenje termotehničkih sustava za grijanje (kotao), zamjenu unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom te uvođenje sustava obnovljivih izvora energije (dizalica topline i fotonaponski moduli). Kombinacijom navedenih građevinsko-obrtničkih i strojarskih mjera ostvariti će se smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QHnd) na godišnjoj razini (kWh/god) za 52,99% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Provedbom projekta povećat će se udio obnovljivih izvora energije (OIE) u apsolutnim potrebama za 49,73%, smanjit će se godišnja potrošnja primarne energije sa 1,24 GWh/god na 0,58 GWh/god te će doći i do smanjenja emisije CO2 za 69,74%.

oš franje serta bednja

Projekt koji će se sufinancirati Osnovnoj školi Franje Serta Bednja ukupne je vrijednosti od 2.130.011,81 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 1,213,089,13 kuna, a sredstva korisnika 916.922,68 kuna. Energetska obnova izvršit će se kroz izvedbu toplinske izolacije vanjskog zida grijanog prostora, toplinske izolacije unutarnjeg zida grijanog prostora prema negrijanom prostoru, toplinske izolacije stropa i poda grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru te zamjenom postojeće stolarije, dok će se obnova sustava grijanja prostora izvršiti zamjenom postojećih radijatorskih ventila s dinamičkim radijatorskim termostatskim ventilima s regulatorom diferencijalnog tlaka, zamjenom postojećih cirkulacijskih crpki grijanja i ugradnjom solarnog sustava za pripremu PTV. Kombinacijom navedenih građevinsko-obrtničkih i strojarskih mjera ostvariti će se smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QHnd) na godišnjoj razini (kWh/god) za 69,14 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Provedbom projekta povećat će se udio OIE u apsolutnim potrebama za 2,36%, smanjit će se godišnja potrošnja primarne energije sa 302.790,90 kWh/god na 93.452,80 kWh/god te će doći i do smanjenja emisije CO2 za 71,63%

srednja škola novi marof

Srednjoj školi Novi Marof odobren je projekt u ukupnoj vrijednosti 1.626.790,17 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 820.837,20 kuna, a sredstva prijavitelja 617.671,09 kuna. Energetskom obnovom izvest će se ETICS sustav toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinske izolacije stropova prema negrijanom tavanu, toplinske izolacije poda prema negrijanom podrumu, izolacije unutarnjih zidova prema negrijanom podrumu te zamjene dijela postojeće stolarije. Osim navedenog, modernizirat će se i sustav grijanja ugradnjom energetski visokoučinkovite dizalice topline zrak-voda te kondenzacijskog plinskog uređaja (sa pripadajućom upravljačkom i regulacijskom opremom) za grijanje prostora, uz izvođenje elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskih instalacija. Naposljetku, ugradit će se i integrirana sunčana elektrana namijenjena proizvodnji električne energije s ciljem smanjenja ili anuliranja vlastite potrošnje električne energije. Kombinacija navedenih projektnih aktivnosti rezultirat će smanjenjem potrošnje energije za grijanje (QHnd) na godišnjoj razini (kWh/god) za 73,14% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera i korištenje OIE. Provedbom projekta povećat će se udio OIE u apsolutnim potrebama za 67,31%, smanjit će se godišnja potrošnja primarne energije sa 141.290 kWh/god na 10.337 kWh/god te će doći i do smanjenja emisije CO2 sa 28,52t na 1,99t, odnosno za 93,03%.

.