Varaždin – Školski sportski savez Varaždinske županije uputio je poziv osnovnim školama Varaždinske županije na iskazivanje interesa za provođenje programa Univerzalne sportske škole u školskoj godini 2017/2018.

Škole gdje postoji interes za provođenje programa Univerzalne sportske škole mogu se prijaviti na e-mail sssvz.mail@gmail.com, zaključno sa datumom 18. rujna 2017. (ponedjeljak).

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime osobe koja će provoditi program, odnosno zaposlenog nastavnika Tjelesne i zdravstvene kultutre ili ili druge kvalificirane osobe.

Po zaprimljenim prijavama i u skladu sa odobrenim brojem odjeljenja koje definira Hrvatski školski sportski savez, ravnatelji škola bit će obaviješteni o daljem tijeku aktivnosti.

Hrvatski školski sportski savez pokrenuo je program Univerzalne sportske škole u studenom 2007. godine. Program je namijenjen djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole, a sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnog razvoja djeteta (fizičkog, kreativnog, emotivnog, kognitivnog i drugog).

Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih sportaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece u dobi od 6 do 10 godina, no upravo Univerzalne sportska škola predstavlja temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša.

Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi, areninzi se odvijaju u školskim dvoranama u trajanju od 45 minuta (dva puta tjedno).

Glavni cilj programa je uključiti što više djece od 1. do 4. razreda osnovne škole u organizirane tjelesne aktivnosti vođene pod nadzorom kvalificirane osobe, a sukladno odredbama Zakona o sportu. Minimalni broj djece po odjeljenju je 20.

Program je besplatan za svu djecu, a sredstva za naknadu voditeljima osigurava Školski sportski savez Varaždinske županije.

Dodatne se informacije mogu dobiti na telefon 091/4606-033 ili na spomenuti e-mail.