Ilustracija

Socijalna pravda moguća je jedino u društvima u kojima se poštuju sva ljudska prava i temeljne slobode, naglasila je to Opća skupština UN-a u rezoluciji kojom je 2007. utemeljila Svjetski dan socijalne pravde.

Kako bi ukazali na nejednakosti u današnjem društvu, Gradska organizacija SDP-a Lepoglava na sam Svjetski dan socijalne pravde 20. veljače organizira tribinu na temu „Radnici/e današnjice – Mitska bića ili junaci“.

Socijalni razvoj države mora se temeljiti na pravdi, solidarnosti, skladu i jednakosti među svim njenim građanima, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života. Ekonomski rast nužno treba promicati pravičnost, socijalnu pravdu i egzistenciju mora učiniti mogućom za “društvo svih” – društvo koje se temelji na pravdi i poštivanju ljudskih prava te temeljnih sloboda, a u svemu tome valja voditi računa i brigu o dostojanstvu rada te jednakim mogućnostima i pravičnom pristupu socijalnim dobrima te pravdi za svaku ljudsku osobu.

O aktualnoj situaciji obespravljenih i iskorištavanih radnika, o rastu zaposlenosti i dostojanstvu rada, o jednakim mogućnostima i pristupu blagostanju, jednakosti u plaćama i pravdi za sve muškarce i žene kao i političkoj odgovornosti svih aktera za ostvarenje “društva za sve” govoriti će: Ivo Jelušić, član predsjedništva SDP-a Hrvatske, Tanja Dalić, predsjednica Savjeta za rad, zapošljavanje i socijalni dijalog SDP-a Hrvatske, Siniša Miličić, regionalni povjerenik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Ružica Kučar, predsjednica Socijaldemokratskog Foruma žena Gradske organizacje SDP-a Lepoglava

Tribinu će moderirati Hrvoje Kovač, predsjednik Gradske organizacije SDP-a Lepoglava.

Tribina će se održati u utorak 20. veljače s početkom u 18 sati u čitaonici Gradske knjižnice „Ivana Belostenca“ u Lepoglavi (Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava)

Republika Hrvatska Ustavnom je definirana kao socijalna država. Samim time sve su strukture društva obvezne pridonijeti socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života.