Varaždinska županijaVijesti

Bivši dekan FOI-a poručio kako varaždinci trebaju rješiti probleme ‘bale treba riješiti, građane riješiti zla i Brezje staviti u funkciju’

Pogledajte što je poručio na društvenim mrežama!

Vjeran Strahonja, bivši dekan varaždinskog FOI-a na društvenim se mrežama obratio svojim pratiteljima i izjasnio o problemima koji muče varaždince.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Brezje, bale i obveznice (1)

Prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu je na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanjem će se zadovoljiti forma, ali ne i suština javnog savjetovanja, zato jer su javnosti prezentirani podaci (brojke), a ne i njihovo tumačenje koje se nalazi u Programima za pojedina područja proračuna. Tamo su opisane pojedine stavke i izvori financiranja, što javnost ne vidi.
Kako god, javnosti je najavljeno da bi se neke stavke mogle financirati izdavanjem obveznica, što je odmah izazvalo oprez, prijepore i cijeli niz pitanja.
Može li se Grad zadužiti tako da izda obveznice?
Prema Zakonu o proračunu te Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grad Varaždin se može zadužiti za investicije, između ostalog i izdavanjem obveznica. Odluku mora donijeti Gradsko vijeće. Odluku mora potvrditi Vlada RH na prijedlog ministra financija. Procedura i potrebna dokumentacija je detaljno opisana na stranici Ministarstva financija .(mfin.hr/hr/zaduzivanje-jlprs).

Je li rješavanje bala investicija?
Dugoročno zaduživanje moguće je samo za investiciju, odnosno za rashode za nabavu nefinancijske imovine – Razred 4 računskog plana proračuna. Pritom se 84 milijuna kuna za sanaciju bala ne može nalaziti u funkcionalnoj klasi 0640 Javna rasvjeta…
Zbrinjavanje bala i sanacija zemljišta samo po sebi nije investicija, ali može biti investicija u kontekstu stavljanja lokacije Brezja u funkciju i „monetizacije“, što se dokazuje investicijskim elaboratom. Dakle, da bi rješavanje bala, ali i bilo koja druga ideja mogla biti razmatrana kao investicija, nužan je investicijski elaborat (studija), a ne određen broj ruku u Gradskom vijeću. Uostalom to zna svaki poduzetnik koji je došao u banku po kredit za neku investiciju, želi da HBOR financira ulaganje iznad 700.000 kn, traži sufinanciranje investicije iz EU fondova….
Iako se investicijske studije razlikuju po metodologiji izrade, strukturi i sadržaju, uvijek sadrže neki tehnički opis ulaganja, financijsku analizu, tržišnu analizu, analizu rizika i prijelog. Metodologija koju koriste HBOR, pojedine poslovne banke, Svjetska banka, različite sheme financiranja EU i sl. se u bitnom podudaraju.
U slučaju bala, tehnički opis investicije svakako ima dva dijela. Prvi je plan zbrinjavanja bala i sanacije lokacije Brezje, a drugi opisuje što se nakon toga tamo namjerava napraviti jer Brezje postaje investicija tek monetizacijom. To ne može biti na razini bajanja, mutnih ideja i nabacivanja brojkama. Financijska analiza opisuje strukturu ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, izvore financiranja, sadrži kalkulacije i financijske tokove, a završava projekcijama dobiti i gubitka za različite scenarije. U terminologiji već spomenutog Pravilnika, to je Financijski plan projekta. Svakom je jasno da se brojke u tu tablicu ne mogu upisati u tablicu bez veze.
Tržišna ocjena treba ocijeniti efikasnost investicijskog projekta, uzimajući u obzir cijenu kapitala, dinamiku ulaganja i monetizacije. Pritom se koriste razne metode, a metoda neto sadašnje vrijednosti i razdoblja povrata ulaganja su dio financijske pismenosti investitora.

I sad dolazi po meni najzanimljiviji dio, analiza rizika. Kad su nekog investicijskog bankara pitali kako u par minuta procijeniti potencijal složene investicije sa stotinama stranica proračuna i analiza, odgovorio je, jednostavno, pogledaš s koliko je ozbiljnosti napravljena analiza rizika. Ako kod neke velike investicije nisu prepoznati rizici, ili se radi o smeću, ili o genijalnoj ideji.
Kao što je rekao Warren Buffet, jedan od najvećih investitora i filantropa, „ kad kombiniraš ignoranciju i moć, dobit ćeš neke vrlo zanimljive rezultate“. To je točno, upravo se to dogodilo u Varaždinu (ne jednom, nego nekoliko puta tijekom proteklih petnaestak godina). Potreba izdavanja obveznica i zaduživanja sadašnje i budućih generacija nije na žalost uvjetovana visokim razvojnim ciljevima, nego upravo “vrlo zanimljivim rezultatima“ koji su nastali kao kombinacija ignorancije i moći.
No, bez obzira na Wrrena Buffeta, već spomenuti Pravilnik u čl. 10. propisuje 13 priloga i obrazaca koje valja priložiti prijedlogu za zaduživanje. Dva od njih se odnose na plan proračuna i odluku o izvršavanju proračuna. Uz navedeno, Gradsko vijeće bi moralo donijeti barem još tri odluke (a možda i pet odluka), prije odluke o zaduženju izdavanjem obveznica i slanja zahtjeva Ministarstvu financija.
Da zaključim, bale treba riješiti, građane riješiti zla i Brezje staviti u funkciju, ali na zakonit način i ne tako dobijemo „vrlo zanimljiv rezultat” i novi dug.

P.S.Našao sam prigodnu ilustraciju na kojoj rakuni obilaze trezor Baje Patka i pokušavaju ga počistiti, ali je ilustracija zaštićena autorskim pravima pa ju mogu samo prepričati.” napisao je.

Tags

Povezani Članci

error: Content is protected !!
Close