Vijesti

FOTO Ovo su darivatelji krvi koji su pokazali svoju nevjerojatnu humanost

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec svečano je obilježilo Dan dobrovoljnih darivatelja krvi

Dana 27. listopada 2017. izletom u Edukacijski centar GDCK Osijek u Orahovicu, u sklopu kojeg je održana svečanost uručivanja zahvalnica i priznanja dobrovoljnim darivateljima krvi koji su ove godine ostvarili pravo na zahvalnicu i znak priznanja, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, svečano je obilježilo Dan dobrovoljnih darivatelja krvi – 25. listopad.

Dan dobrovoljnih darivatelja krvi prilika da se svim darivateljima koji tijekom godine prema načelima dobrovoljnosti, anonimnosti, solidarnosti i besplatnosti daruju svoju krv, zahvali na njihovoj plemenitosti, humanosti i ljubavi prema čovjeku, te da ih sredina u kojoj žive i rade posebnom pažnjom istakne i nagradi, te samim time pokaže da iznimno cijeni i poštuje svaku kaplju darovane krvi.

Zahvalnice

Ovogodišnja svečanost uručivanja priznanja u Orahovici održana je u čast 26darivateljica/darivatelja koji su zaključno s 30. rujna 2018. ostvarili pravo na zahvalnicu i brončani, srebrni ili zlatni znak priznanja, a tri obitelji ostvarile su pravo na obiteljsku zahvalnicu.

U 2018.g. pravo na zahvalnicu i brončani znak priznanja za 35 puta darovanu krv ostvarilo je 7 žena-dobrovoljnih darivateljica krvi i to:

 1. Đurđa Cerovečki (aktiv Ivanec)
 2. Verica Čaklec(aktiv Ivanec)
 3. Snježana Klinec(aktiv Ivanec)
 4. Ružica Videc (aktiv Ivanec)
 5. Mirjana Čretni (aktiv Lepoglava)
 6. Barica Pavleković (aktiv Lepoglava)
 7. Anica Prekupec (aktiv Maruševec)
 • Svečanosti uručivanja priznanja prisustvovalo je 5 žena-darivateljica krvi

Za 55 puta darovanu krv, zahvalnicu i srebrni znak priznanja ostvarile su u 2018.g.4 žene-dobrovoljne darivateljice krvi i to:

 1. Anita Canjuga (aktiv Klenovnik)
 2. Karmela Jevtić (aktiv Lepoglava)
 3. Milica Kušen (aktiv Ivančica Ivanec)
 4. Ivka Novak (aktiv Lepoglava)
 • Svečanosti uručivanje priznanja prisustvovale su 3 žene-darivateljice krvi

Ove godine pravo na zahvalnicu i ZLATNI ZNAK PRIZNANJA za 75 putadarovanu krv, uz prigodan poklon GDCK Ivanec ostvarila je darivateljica iz aktiva DDK Ivanec, gđa Štefanija Mudri, kojoj je priznanje i uručeno svečano u Orahovici.

Sukladno Pravilniku o priznanjima HCK, zahvalnicu za 50 puta darovanu krv ibrončani znak priznanja ove godine ostvarilo je 10 darivatelja-muškaraca i to:

 1. Damir Dukarić , iz aktiva Ivanec
 2. Mladen Piskač, iz aktiva Ivanec
 3. Branko Vidaček, iz aktiva Ivanec
 4. Josip Bregović, iz aktiva Ivanec
 5. Marijan Končevski, iz aktiva Ivanec
 6. Slavko Đura, iz aktiva Lepoglava
 7. Stjepan Kelemenić, iz aktiva Ivanec
 8. Zlatko Marković, iz aktiva Ivanec
 9. Boris Rešetar, iz aktiva Itas Ivanec
 10. Stanko Škvarić iz aktiva KZ Lepoglava
 • Svečanosti uručivanja priznanja prisustvovao je g. Slavko Đura

Zahvalnicu za 75 puta darovanu krv i srebrni znak priznanja primila su 2 darivatelja; i to:

 1. Stjepan Biškup iz aktiva Ivanec
 2. Ivan Štefičar iz aktiva Lepoglava

te su im priznanja uručena na svečanosti u Orahovici.

Zahvalnicu i ZLATNI ZNAK PRIZNANJA za 100 puta darovanu krvprimila su također 2 darivatelja i to:

 1. Ivan Bregović, iz aktiva Ivanec
 2. Josip Poje, iz aktiva Ivanec

Ove godine pravo na obiteljsku zahvalnicu ostvarile su 3 obitelji. Na ovogodišnjoj svečanosti podjele priznanja, zahvalnice su uručene dvjema obiteljima i to:

 1. Obitelji Đura: Slavko i Ankica iz Višnjice, Lepoglava (Slavko je na istoj svečanosti primio zahvalnicu i srebrni znak priznanja za 50 puta darovanu krv), a Ankica ima 20 davanja.
 2. Obitelj Novak: Ivan i Ivka iz Bedenca, Ivanec (Ivka je na istoj svečanosti primila zahvalnicu i srebrni znak priznanja za 55 puta darovanu krv); a Ivan ima 78 davanja.
 • Obitelj Strugar Božica i Franjo nisu bili prisutni, a ove godine ostvarili su također pravo na obiteljsku zahvalnicu

Svečanosti su prisustvovali i dobrovoljni darivatelji krvi Gradskog društva Crvenog križa Ivanec koji su ranijih godina primili zlatni znak priznanja za 100 puta darovanu krv ili zahvalnicu za izvanredan uspjeh sa plaketom za 125 puta darovanu krv (u GDCK Ivanec imamo 16 darivatelja s tako velikim brojem darivanja) uključujući jednu ženu – darivateljicu sa ostvarenih 75 darivanja: i to: Antun Herceg, Stjepan Kukec, Franci Pintarić, Ivan Sambolek, Rudolf Gregorina, Stjepan Sever, Stjepan Šambar, Ivan Čiček, Ivan Rožmarić, Ivan Geček, Ivan Bregović, Stjepan Galić, Josip Putarek i Zdenka Hunjet.

Također, svečanosti su prisustovali voditelji aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi – organizatori akcija DDK na terenu koji kontinuirano animiraju i okupljaju dobrovoljne darivatelje krvi, te aktivno sudjeluju u promicanju i organizaciji akcija DDK; članovi Odbora i Nadzornog odbora Društva, zamjenik gradonačelnika grada Lepoglave, g. Hrvoje Kovač, te predstavnica Općine Maruševec Ana Vincek.

Za 336 darivatelja koji su ove godine ostvarili pravo na zahvalnicu za 1 do 40 puta darovanu krv (i to: žene za 1,5,10,20 i 25 puta darovanu krv i muškarci za: 1,10,20,30 i 40 puta darovanu krv) Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec pripremilo je prigodnu čestitku povodom 25. listopada – Dana dobrovoljnih darivatelja krvi, koju su darivatelji zajedno sa svojom zahvalnicom za ostvareni broj darivanja krvi primili na svoju kućnu adresu.

Ukupno 362 darivatelja (256 muškaraca i 106 žena)Gradskog društva Crvenog križa Ivanec ostvarilo je ove godine pravo na zahvalnicuili zahvalnicu i brončani ili srebrni ili zlatni znak priznanja, a 3 obitelji, obiteljsku zahvalnicu.

Za svaku pohvalu su rezultati GDCK Ivanec u prvih 9 mjeseci ove godine, sukladno kojem je plan za cijelu 2017.g. već realiziran. Naime, u prvih 9 mjeseci o.g. prikupljeno je 1749 doza krvi (a planiran broj za ovu godinu je 1750 doza krvi). Također u prvih 9.mjeseci o.g. čak 93 darivatelja darivala su krv prvi put. GDCK Ivanec ima 33,5%žena-darivateljica krv, što je iznad prosjeka u RH, gdje 16% žena daruje krv. Uz pomoć voditelja aktiva zadnjih godina GDCK Ivanec ostvaruje izvanredne rezultate te se prema podacima iz 2017.g. nalazi na visokom 13 mjestu/108 po broju prikupljenih doza krvi na 100 stanovnika; sa ostvarenih 6,81 dozom krvi na 100 stanovnika.

Tags

Povezani Članci

Close