Novosti iz županija

Investicije općine Vidovec: Pogledajte na što je potrošen godišnji proračun!

Proračunu Općine Vidovec za 2018. godinu

U Proračunu Općine Vidovec za 2018. godinu za realizaciju cjelokupnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.557.668 kuna, a tokom godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.486.034,16 kuna, istaknuto je to na sjednici Općinskog vijeća.

Što se tiče komunalnih radova, izvršena je zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitom LED rasvjetom u vrijednosti 273.548,75 kuna, izgradnja kanalizacije – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin u vrijednosti 198.437,44 kuna, izgradnja 2. faze Etno kuće kulturno-informativno-turističko-edukacijskog centra u naselju Domitrovec za što je izdvojeno 631.474,90 kuna, izgradnja nadstrešnice u Preknu od 68.993,38 kuna, postavljanje reflektora na nogometnom igralištu NK Budućnost Vidovec u vrijednosti od 34.480,63 kuna. Ukupno vrijednost navedenih radova iznosila je 1.206.935,10 kuna. Također, 149.698,73 kuna investirano je u uređenje ograde na mjesnom groblju u Vidovcu.

Za sufinanciranje dječjih vrtića ( našeg i vanjskih vrtića) u 2018. godini izdvojeno je ukupno 1.061.087,33 kuna. Sufinanciran je prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 28.890 kuna te prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 61.600 kuna. Financiran je produženi boravak učenika OŠ u iznosu od 18.194,12 kuna, a za stipendije nadarenim učenicima i studentima izdvojeno je 119.000 kuna.Od ostalih naknada određena sredstva izdvojena su za jednokratnu novčanu pomoć u izuzetno teškim okolnostima u kojima se osoba ili obitelj našla u iznosu od 35.102,12 kuna te jednokratnu novčanu pomoć roditeljima novorođene djece u ukupnom iznosu od 54.000 kuna.

Što se tiče izvješća o održavanju groblja u Vidovcu kazano je kako je u četiri godine porastao broj korisnika za 97. Prošle godine bilo je 55 ukopa ili 4 manje nego 2017. Za ovu godinu ne planira se povećanje grobne naknade tako da su planirani isti troškovi kao i prethodnu godinu. Načelnik Bruno Hranić, komentirajući rezultate, izrazio je zadovoljstvo kako Čistoća vodi groblje da je to sada puno bolje, a podsjetio je i na inicijativu da se poveća površina groblja. Dogovoreno je da će se ubuduće graditi grobnice prema realnim troškovima koje će se prema realnim cijenama prodavati bez ikakve zarade. Zahvalio je i na redovitom održavanju te uređenju groblja. Naglasio je i da je prošle godine umanjena grobna naknada čime se smanjilo financijsko opterećenje građana u tom smislu.

Direktor Čistoće Davor Skroza je uputio apel da se prilikom dolaska na groblje vozila ostavljaju na uređenom parkiralištu kako se ne bi uništavalo zelenilo, što je bio slučaj s tujama na zapadnoj strani groblja. Načelnik Hranić je je u svom izvješću za drugu polovicu prošle godine podsjetio da je Općina aplicirala na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahvaljujući čemu bi se trebali nabaviti dodatni spremnici za razvrstavanje otpada u iznosu od 302 tisuće kuna. Također, prijavljen je i projekt za rekonstrukciju dječjeg igrališta u dvorištu općinske zgrade preko natječaja LAG-a Sjeverozapad, a vrijednost projekta je 250 tisuća kuna.

U suradnji s Gradom Ivancem ide se u uređenje groblja u Radovanu kojeg koriste mještani naselja Tužno. Procijenjena vrijednost radova za petogodišnje razdoblje od 2018. do 2022. je 705.000 kuna, a Općina Vidovec sudjelovat će s 40 posto. Posebno je istaknuo izrazito dobru financijsku situaciju u proračunu.

“Tome je doprinos dao veliki broj zaposlenih osoba na području općine koji je omogućio povećanje prihoda od poreza i prireza za 1,5 milijuna kuna, kao i fiskalno izravnanje putem kojih je općinski proračun na prihodovnoj strani povećan za 3,1 milijun kuna. Tako ukupno ostvareni proračun u prošloj godini iznosi nešto više od 11 milijuna kuna. Ovome treba pridodati da su prema aktualnim informacijama iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području općine nezaposlene 74 osoba što je jedan od najmanjih stopa nezaposlenosti na području Varaždinske županije. Dodatno, što se tiče stanja u proračunu, on se jako dobro puni u prva dva mjeseca, a računi se podmiruju na dnevnoj bazi i Općina nema nepodmirenih računa “rekao je načelnik.

Vidovečko je Općinsko vijeće prihvatilo odluku o kreditnom zaduženju. Riječ je o kreditu od 13,5 milijuna kuna za izgradnju Dječjeg vrtića. Zagrebačka banka dodatno je ponudila smanjenje otplatnog razdoblja na 13 godinu uz smanjenje kamate s s 1,8 na 1,7 posto. Time će se kamate smanjiti 340 tisuća kuna.

Tags

Povezani Članci

Close