InfoLokalno

IVANEČKI KLUB KOLEKCIONARA Skupština usvojila Izvješća o radu u prooj i Plan za ovu godinu – nagrađeni zaslužni članovi

Planiraju se i aktivnosti uz obilježavanja većih obljetnica, pa će 16. veljače u Pošti Ivanec biti u prometu prigodni žig u povodu 180. obljetnice školstva u Ivancu

Ivanečki klub kolekcionara održao je svoju redovitu godišnju Skupštinu na već tradicionalnoj lokaciji u etno selu Grešna pilnica u Klenovniku.

Skupština je prihvatila Izvješća o o radu i o materijalno-financijskom poslovanju u 2018. godini, a usvojeni su Financijski plan i Program rada za 2019. godinu.

Od planiranih aktivnosti izdvajamo nastavak izložbenih aktivnosti u izlogu Ivanečkog kluba kolekcionara u centru Ivanca i jednu veću godišnju izložbu o čijoj će se tematici i lokaciji članovi dogovoriti na redovnim mjesečnim sastancima.

Također, planiraju se i aktivnosti uz obilježavanja većih obljetnica, pa će 16. veljače u Pošti Ivanec biti u prometu prigodni žig u povodu 180. obljetnice školstva u Ivancu.

Žig će izraditi Hrvatska pošta na zahtjev Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, a oblikovali su ga članovi Ivanečkog kluba kolekcionara Suzana Jagić i Darko Foder.

Uz žig se planira i tiskanje prigodne omotnice.

Ivanečkom klubu kolekcionara priključio se, kao novi član, Mirko Vuk, koji se kolekcionarstvom (posebno filatelijom) bavi dugi niz godina.

Skupština je završila dodjelom zahvalnica redovnim članovima za doprinos u radu udruge povodom 15. obljetnice Ivanečkog kluba kolekcionara.

Povezani Članci

error: Content is protected !!
Close