InfoLokalno

IVKOM Obavijest korisnicima Javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ivanca, Općina Bednja i Donja Voća

Korisnici čiji spremnici još uvijek nisu označeni čipom, javite se u Ivkom d.d.

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada svi će korisnici na području Grada Ivanca, Općina Bednja i Donja Voća u idućim tjednima na kućnu adresu dobiti Izjave o načinu korištenja javne usluge.

Izjavom odlučujete kakvu vrstu usluge želite

Zakonska slijedivost po „čipiranju“ je dostavljanje spomenute Izjave i cjenika. Molimo korisnike da poprate i obavijesti u medijima glede početka primjene novog rasporeda odvoza otpada, kao i datuma primjene cjenika. Također je bitno znati da se cijena donosi na godišnjoj razini u skladu s troškovima davatelja usluga. Troškovi davatelja usluga uvelike ovise i o prihvaćanju obveza Korisnika glede pravilnog razvrstavanja otpada, ali i smanjivanja količina otpada korištenjem višekratne ambalaže i savjesnim kompostiranjem.

Izjavom ćete odlučiti kakvu vrstu usluge želite, koju veličinu spremnika za otpad iz ponuđenog želite te trebate li spremnik za bio otpad ili ćete kompostirati. Ukoliko se odlučite za kompostiranje osim ekoloških benifita postižete i finacijski bitne benifite.

Izjava se dostavlja u dva primjerka. Oba potpisana primjerka potrebno je vratiti u Ivkom. Također ih možete dati našim vozačima i radnicima na terenu, koji će ih dostaviti u prostorije Ivkoma. Ukoliko to ne napravite, smatrat će se da želite ponuđenu razinu Javne usluge, te time pristajete na uvjete pružanja usluge sukladne našem prijedlogu.

Izjava ima svojstvo ugovora te time prestaju važiti dosadašnji odnosi davatelj – korisnik u odvozu komunalnog otpada.

Molimo sve korisnike usluge kojima spremnici još uvijek nisu označeni čipom, da se jave u Ivkom d.d. te ugovore termin za „čipiranje“ spremnika. Također napominjemo da fizičke osobe koji dosad nisu koristili javnu uslugu prikupljanja su također obvezni doći potpisati Izjavu, ukoliko posjeduju nekretninu, a neovisno o tome gdje imaju prebivalište.

Tags

Povezani Članci

error: Content is protected !!
Close