NajaveVaraždinska županijaVijesti

Javni poziv mladima: Prijavite se za program razmjene “Eurodyssée” i steknite radno iskustvo u europskim regijama

Što čekate!' Prijavite se odmah!

Varaždinska županija objavila je javni poziv mladima u dobi od 18 do 33 godine za sudjelovanje u programu međunarodne razmjene mladih pod nazivom “Eurodyssée”.

Riječ je o programu koji se provodi u regijama – članicama Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions – AER), a ciljem da se mladima koji su završili srednju ili višu školu, odnosno fakultet, omogući stjecanje radnog iskustva u stranoj regiji i usavršavanje stranog jezika.

Program razmjene traje od tri do sedam mjeseci, a regija domaćin snosi troškove koji uključuju intenzivan jezični tečaj, smještaj, prehranu te novčanu naknadu, odnosno džeparac.

Svi zainteresirani za sudjelovanje u programu mogu se prijaviti na javni poziv do 30. listopada 2019. Uvjeti su sljedeći: dob od 18 do 33 godina, završena srednja ili viša škola ili završeni fakultet, poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački ili španjolski), hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište na području Varaždinske županije.

Prijave s potrebnim dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Varaždinska županija – Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin, s naznakom Za natječaj – “Eurodyssée” program.

Javni poziv je dostupan na sljedećem linku:

http://www.vzz.hr/javni-pozivi-i-natje%C4%8Daji/javni-poziv-za-sudjelovanje-zainteresiranih-kandidata-vara%C5%BEdinske-%C5%BEupanije-u-programu-eurodyss%C3%A9e

Tags

Povezani Članci

Close