LokalnoNajaveVijesti

Jedna točka dnevnog reda na Sjednici Grada Ivanca u ponedjeljak: Eto o čemu će raspravljati!

24. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

24. sjednica Gradskog vijeća Ivanec, sazvana za ponedjeljak, 15. srpnja. Sjednica je tematska, a na istoj će se raspravljati o prijedlogu Strategije sporta grada Ivanca za razdoblje 2019-2023.g. , kao o jedinoj točki dnevnog reda.

Na sjednici vijećnici će moći iznijeti svoje stavove i mišljenja koji će se nakon rasprave uobličiti u zaključak koji će biti smjernica Gradonačelniku za utvrđivanje prijedloga o kojem će se odlučivati na jednoj od idućih sjednica.

Uzimajući u obzir evidentnu masovnost u bavljenju sportom i rekreacijom, prvenstveno djece i mladeži, kao i iznimnu važnost sportskih aktivnosti za zdravlje, Grad Ivanec inicirao je izradu Prijedloga Strategije razvoja sporta grada Ivanca kao strateškog dokumenta – temelja razvoja sporta Grada Ivanca 2019.-2023. godine.

Prijedlog Strategije na žalost nije izrađen u idealnim uvjetima, s obzirom da nedostaju Nacionalni program sporta za razdoblje 2019.-2026. i novi Zakon o sportu, koji se nalaze u fazi izrade. Podaci za izradu Strategije prikupljani su od sportskih udruga s područja Grada Ivanca tijekom 2018. godine no zbog objektivnih poteškoća prijedlog Strategije finaliziran je tek u 2019. godini.

Namjera dugoročne politike razvoja sporta jest omogućiti Gradu Ivancu promoviranje u kvalitetnu sportsku sredinu koja će djeci i mladima osigurati solidne uvjete za bavljenje tjelesnom aktivnošću i sportom, podići kvalitetu življenja, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja svojim građanima, dok će talentiranim sportašima omogućiti ispunjavanje njihovih potencijala za postizanjem što boljih sportskih rezultata na svim razinama natjecanja.

Uz  Strategiju, predložen je i Akcijski plan za 2019. godinu, kojim su definirani projekti, nositelji, rokovi, financijska sredstva i pokazatelji. Akcijski planovi će se izrađivati i pratiti na godišnjoj razini u razdoblju 2019. do 2023. godine, a sve u cilju provedbe Strategije.

Uz izrađivača Strategije u njezinu osmišljavanju radili su i članovi radne skupine, te se u određenoj fazi uključila i Zajednica sportskih udruga svojim primjedbama. Završna faza strategije je bilo postavljanje ciljeva i prioriteta koju su sažeti u opće ciljeve koje podrazumijevaju mnogi šire aktivnosti od strane svih dionika razvoja sporta.

Strategija u svom završnom dijelu daje i smjer razvoja, odnosno prioritete financiranja iz proračuna Grada Ivanca koji će se valorizirati smjernicama za izradu proračuna te programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca.

Tags

Povezani Članci

Close