LokalnoVijesti

Još jedna zajednička investicija u Općini Petrijanec: Rekonstrukcija Ulice Alojzija Stepinca

U naselju Petrijanec bit će rekonstruirana Ulica Alojzija Stepinca

U naselju Petrijanec bit će rekonstruirana Ulica Alojzija Stepinca koja će proširenjem dobiti i nogostup uz groblje. Riječ je o projektu rekonstrukcije ulice u duljini gotovo 500 metara, s proširenjem same ceste i novim prometnim rješenjem spoja na Ulicu Butina u Petrijancu te na Dravsku ulicu u Družbincu.

Početkom prošle godine prijavili smo projekt na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice te nam je odobreno sufinanciranje od 150.000,00kn, a ukupan iznos izgradnje ceste nakon provođenja javne nabave i usluge stručnog nadzora iznosio je 572.236,21 kn – pojašnjava načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Načelnik napominje da se promet Ulicom Alojzija Stepinca trenutno odvijao po kolniku prosječne širine 2 i pol metra zbog čega se promet odvijao otežano. Ova ulica povezuje ulicu Butina naselja Petrijanec i Dravsku ulicu naselja Družbinec. Priključak na Dravsku ulicu bio je preuzak i neodgovarajući.

S obzirom na potrebe proširenja kompletne ceste, ovim projektom je predviđeno njeno djelomično izmicanje prema jugu, te potpuno uklanjanje stare kolničke konstrukcije. U sektoru od spoja na Ulicu Butina pa do kraja groblja, sa sjeverne strane ceste je planiran nogostup (u dužini uzduž grobljem), koji će biti omeđen cestovnim rubnjakom, a na koji će se nadovezati pješačka staza širine minimalno 1,5 m – dodaje načelnik Posavec. U spoju na Dravsku ulicu u Družbincu planirano je proširenje ceste s otokom oko raspela.

Za rekonstrukciju Ulice Alojzija Stepinca u Petrijancu, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije povećalo je prvotni odobreni iznos te je krajem godine dodijeljeno još 100.000,00 kn od spomenutog Ministarstva, tako da je ukupno odobreno 250.000,00 kn nepovratnih sredstava za spomenutu ulicu.

Tags

Povezani Članci

error: Content is protected !!
Close