Vijesti

Ministarstvo obavještava o zabranama iznajmljivanja POS stanova, a uskoro kreće i novi krug prijava za subvencije na stambene kredite

Eto što po zakonu smijete, a što se sa POS stanovima!

Posljednjim izmjenama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji uveden je institut zabrane otuđenja i davanja u najam, a kojom odredbom su od navedene zabrane izričito izuzeti stanovi kupljeni prema odredbi članka 3. stavka 3. Zakona, i stana kupljenog po tržišnoj cijeni temeljem odredbe članka 24. Zakona.

Odredbom članka 3. stavka 3. određeno je da su stanovi izgrađeni po Programu POS-a namijenjeni i za prodaju jedinicama lokalne samouprave radi davanja istih u najam, te radi osiguranja stanova zaštićenim najmoprimcima koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba.

Dakle, u slučajevima kada je kupac stana jedinica lokalne samouprave temeljem odredbe članka 3. stavka 3., zabrana otuđenja i davanja u najam se ne primjenjuje.

Nadalje, članak 24. Zakona podrobnije uređuje situaciju kada u roku od 6 mjeseci od početka gradnje određene građevine nisu sklopljeni predugovori o kupoprodaji svih stanova, garaža i garažno-parkirnih mjesta u zgradi (putem Liste reda prvenstva), tada APN može preostale nekretnine prodati neovisno o tim uvjetima. U tom slučaju, prodajnu cijenu nekretnina utvrđuje APN, imajući u vidu troškove izgradnje i financiranja te tržišnu vrijednost tih nekretnina i mogućnosti prodaje u odnosu na stanje na tržištu nekretnina. Dakle, takav način prodaje nekretnina odvija se po tržišnim uvjetima te je zakonodavac takav slučaj stjecanja nekretnine izričito izuzeo od primjene instituta zabrane otuđenja, obzirom da takva nekretnina nije stečena pod povoljnijim uvjetima od tržišnih (putem redoslijeda na Listi reda prvenstva).

Također, skrećemo pozornost i na daljnje stavke članka 24. koji, između ostaloga, predviđaju i mogućnost kupnje preostalih nekretnina i od strane Ministarstva hrvatskih branitelja te jedinica lokalne samouprave, a radi stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Ni na taj modus stjecanja nekretnine ne primjenjuje se zabrana otuđenja.

 APN je završio s odlukama i prijedlozima za upise zabilježi zabrana otuđenja i davanja u najam za sve stanove izgrađene u periodu od 18. srpnja 2009. do 18. srpnja 2019. godine (retroaktivni upisi cca 1400) a koji ispunjavaju uvjete odredi članka 12. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o društveno poticanoj stanogradnji dok se za nove građevine zabilježbe upisuju pri uknjižbi prava vlasništva. Konkretno, današnjim danom, sudovi su proveli cca 610 zabilježbi dok su ostale u radu

 nastavno na pokrenute zemljišnoknjižne postupke, APN svakodnevno zaprima rješenja zemljišnoknjižnih sudova o upisima zabilježbe zabrane otuđenja, kao i prigovore kupaca na koje APN dostavlja, po pozivu suda, odgovore

 APN je javno na svojim mrežnim stranicama, kao i na svim oglasnim pločama u zajedničkim prostorijama zgrada koje je izgradio objavio Obavijest svim suvlasnicima kojima se isti obavještavaju o stupanju izmjena i dopuna Zakona na snagu, a poglavito u odnosu na zabranu otuđenja nekretninom te kojom Obaviješću je vlasnicima stanova dano na znanje da se bilo koje raspolaganje nekretninom u zakonom propisanom roku (10 godina) smatra nedopuštenom

 od nadležnih županijskih ureda u Županijama APN je zatražio službene informacije o nositeljima/imateljima rješenja o obavljanju usluga smještaja u domaćinstvu (kategorizacija), s ciljem sprječavanja zlouporaba, te je s tim u vezi APN zaprimio službene informacije o imateljima rješenja o kategorizaciji na pojedinim lokacijama (ukupno 21 rješenje o obavljanju turističkih usluga u domaćinstvu) POS-ovih stanova (napominjemo da od nekih Županija još nismo zaprimili očitovanja)

 sukladno dostavljenoj Obavijesti te zatraženim podacima od Županija, kupci koji su imali evidentirano i ishođeno rješenje o kategorizaciji, dostavili su ili im je u tijeku rok za dostavu preslike rješenja o ukidanju rješenja za obavljanje usluga smještaja u domaćinstvu.

Većina vlasnika je postupila sukladno traženome, dok je u odnosu na ostatak rok za dostavu još u tijeku.

Tags

Povezani Članci

error: Content is protected !!
Close