LokalnoNajaveVijesti

Mladi – ispunite anketu Dijaloga EU-a s mladima

Hrvatska tema za vrijeme predsjedavanja je „MOGUĆNOSTI ZA MLADE U RURALNIM PODRUČJIMA“

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Dijalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značaja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Trenutno se provodi VII. Ciklus EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade u razdoblju od siječnja 2019. godine do sredine 2020. godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedavanja je „MOGUĆNOSTI ZA MLADE U RURALNIM PODRUČJIMA“

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti.

Navedeni upitnik dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na sljedećem linku .

Slijedom navedenog, pozivamo sve mlade između 15 i 30 godina na aktivno uključivanje u proces Dijaloga EU-a s mladima.

Rezultati konzultacijskog procesa Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije.

Rok za ispunjavanje upitnika je 27.rujna 2019. godine.

Tags

Povezani Članci

Close