LokalnoVijesti

Nakon cesta i javne rasvjete, u Lepoglavi se radi na uređenju potoka

Nakon zahvata na potoku Gečkovec, radne aktivnosti sele se na nastavak započetih radova na potoku Žarovnica

Nastavljajući aktivnosti na uređenju korita i potoka bujičara na širem gradskom području, predstavnici Grada Lepoglave i Hrvatskih voda obišli su nekoliko lokacija na kojima će kroz desetak dana započeti radovi.

Prema unaprijed definiranom programu koji je nastao kao produkt sinergijskog planiranja Grada i Hrvatskih voda, očekuju se radovi na zacjevljenju dijela potoka Gečkovec u ulici Ljudevita Gaja približne dužine 100 metara te uređivanja kamene obloge na dijelu korita istog potoka. Između ostaloga, na mjestu gdje će se potok zacijeviti formirati će se šetnica kako bi građani mogli još sigurnije i nesmetano koristiti postojeće pješačke staze.

– Hrvatske vode jedan su od prirodnih partnera grada kad se radi o komunalnom uređenju naših naselja, ali i podizanju komunalnog standarda koji vide, osjećaju i koriste građani. Potok Gečkovec, njegov gornji dio u Gajevoj ulici kao i onaj u Jelesu više su puta bili predmet rasprava među građanima koji su i inicirali dio ovih zahvata na potoku tako da nam je važno pokazati kako mi u Gradu slušamo naše građane i kreiramo aktivnosti koje s jedne strane idu na korist primarno građanima, a s druge strane pokazujemo ravnomjerni razvoj grada u svim segmentima sukladno mogućnostima kako gradskih tako i nadležnih javnih ustanova. – kazao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač.

Nakon zahvata na potoku Gečkovec, radne aktivnosti sele se na nastavak započetih radova na potoku Žarovnica uzvodno prema Sutinskoj kao i na potoku Dunaj, također uzvodno od groblja dalje prema Viletincu. U planu je i uređenje korita potoka Šumec od željezničke pruge uzvodno u dužini od 580 metara.

Glavni investitor su Hrvatske vode, a dijelove pojedinih dionica sufinancira Grad Lepoglava.

Tags

Povezani Članci

Close