LokalnoVijesti

Općina Vidovec nabavila mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 161 tisuću kuna

Mobilno reciklažno dvorište

Općina Vidovec za svoje je žitelje nabavila mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 161.250,00 kuna, a službeno preuzimanje obavljeno je u sjedištu tvrtke „Tehnix” u Donjem Kraljevcu. Riječ je o mobilnoj jedinici kontejnerskog tipa u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta neopasnog i opasnog otpada.

Općina Vidovec puno radi na zaštiti okoliša. Već pet godina imamo pet posuda za selektiranje otpada „na kućnom pragu“ te neprestano radimo na edukaciji našeg stanovništva, a kao kruna svega toga nabava je ovog mobilnog reciklažnog dvorišta. Općinsko vijeće je na moj prijedlog donijelo odluku o kupnji ovog dvorišta u vrijednosti 160 tisuća kuna – rekao je načelnik Vidovca Bruno Hranić koji se ujedno zahvalio poduzeću „Tehnix” na dobrim uvjetima nabave.

Direktor Čistoće Davor Skroza, kao predstavnik davatelja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Vidovec, naglasio je kako se u reciklažno dvorište može odložiti 30-ak vrsta neopasnog i opasnog otpada i to pretežito onih vrsta koji se ne sakupljaju u redovitim odvozima „na kućnom pragu“. Sakupljamo sedam vrsta otpada na mjestu nastanka odnosno na kućnom pragu, a sve ono što se ne može odložiti u redovnom odvozu, može se odložiti u reciklažno dvorište – rekao je Skroza.
Tako građani sada, uz već postojeću mogućnost odvojenog sakupljanja papira i kartona, metalne, plastične, staklene ambalaže, otpadnog tekstila i krupnog otpada, imaju i mogućnost predaje jestivih ulja i masti, otpadnih boja, ljepila i smola, deterdženata, lijekova i drugog.

– Ono što je važno za naglasiti je da je sada korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada osigurano da mogu predati sav onaj otpad koji godinama skladište po podrumima i tavanima. Na ovaj način sprječava se nekontrolirano odbacivanje spomenutih vrsta otpada u prirodu s posebnim naglaskom na opasni otpad koji može uzrokovati znatna onečišćenja okoliša u kojem živimo – rekao je Skroza te naglasio kako dosadašnja iskustva s reciklažnim dvorištima pokazuju upravo povećanje količina ovako sakupljenog opasnog otpada, što znači da isti ne završava u prirodi, a to je ključ svega.

Na području Varaždinske županije u funkciji je šest fiksnih reciklažnih dvorišta te četiri mobilna na koja korisnici iz 20-tak JLS-a s područja Varaždinke županije mogu odložiti otpad. Iz Čistoće se nadaju da će i preostale jedinice lokalne samouprave, koje trenutno ne posjeduju fiksna ili mobilna dvorišta, uvidjeti prednosti ovakvog načina sakupljanja otpada kojim se dodatno umanjuju količine otpada namijenjenog tajnom zbrinjavanju.

Voditelj projekta u tvrtki „Tehnix” Željko Horvat naglašava kako je mobilno reciklažno dvorište hrvatska inovacija.

Riječ je o domaćem proizvodu poduzeća „Tehnix”, koji se potvrdio kao vrlo efikasan i ovo je sad jedan od kontinuiteta gdje Čistoća provodi još direktnije Zakon o održivom gospodarenju otpadom – rekao je Horvat te naglasio kako proizvodnim kapacitetima direktno potpomažu napore Ministarstva zaštite okoliša i energetike za što bržim dostizanjem ciljeva EU u dijelu reciklaže i gospodarenja otpadom.

Mobilno reciklažno dvorišta razmještati će se periodično, najmanje 4 puta godišnje, po naseljima Općine Vidovec sukladno planu koji će se izraditi zajedno s davateljem javih usluga, društvom Čistoća, a o lokacijama i terminima preuzimanja građani će biti obaviješteni putem medija, na službenim stranicama Općine i obavijestima od strane davatelja javnih usluga, piše Aktualno.hr.

Tags

Povezani članci

Back to top button
Close
Close