Lokalno

OVE GODINE 11,7 milijuna kuna za gradnju komunalne infrastrukture na području grada Ivanca

400.000 kuna namijenjeno izradi projekata za uređenje glavnog ivanečkog Trga hrvatskih ivanovaca

Najveći dio proračunskih sredstava za 2019. godinu, 11,72 milijuna kuna, bit će uložen u gradnju komunalne infrastrukture na cijelom gradskom području. Od toga je najveća svota, čak 6 milijuna kuna, namijenjena gradnji i rekonstrukciji prometnica, prometnih površina i nogostupa.

Najveći dio tih sredstava uložit će se u sanaciju klizišta uz nerazvrstane ceste, u nastavak rekonstrukcije ceste u Prigorcu i gradnju parkirališta na Rapikovcu (EU projekt), zatim, u gradnju oborinske odvodnje u Bedencu te u izradu projekata, otkup zemljišta i gradnju (1. faza) parkirališta kod gradskog groblja Ivanec.

Također, uslijedit će i gradnja prometnice iza zgrade FINA-e u Ivancu te izrada projekata za proširenje Ulice A. Cesarca u Ivancu.

Za modernizaciju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta predviđeno je 3,5 milijuna kuna

U ovogodišnjem planu asfaltiranja niz je dionica u Ivancu (Gajeva, Mihanovićeva, Cesarčeva – Vukovićeva, spoj Nazorova – Šabanova, Šabanova i Frankopanska) i u mjesnim odborima Prigorec, Cerje Tužno, Lukavec, Galice, Stažnjevec, Ivanečki Vrhovec, Horvatsko, Margečan, Radovan, Jerovec i Ribić Breg.

Za javnu rasvjetu predviđeno je 255.000 kuna (nova rasvjeta u Preradovićevoj ulici i dopuna javne rasvjete na drugim mjestima), dok je za gradnju objekata i nabavu opreme za gospodarenje komunalnim otpadom planirano 250.000 kuna, od toga najviše za reciklažno dvorište građevinskog otpada.

Projekt za uređenje glavnog ivanečkog Trga hrvatskih ivanovaca

U uređenje dječjih igrališta Grad ove godine kani uložiti 220.000 kuna, dok je 705.000 predviđeno za uređenje trgova i parkova. Od toga je 400.000 kuna namijenjeno izradi projekata za uređenje glavnog ivanečkog Trga hrvatskih ivanovaca, a ostatak rekonstrukciji poligona kod osnovne škole u Ivancu, uređenje trga u Margečanu te izradi projekata tržnice u Ivancu.

Daljnje radove na uređenju groblja (Ivanec, Radovan, Margečan, Prigorec, sufinanciranje uređenja grobne kuće u Kamenici) Grad planira financirati iznosom od 708.000 kuna. Najviše dio sredstava za sve navedene radove osigurat će se iz proračuna Grada Ivanca, a dio sredstava očekuje se iz EU fondova te od kapitalnih potpora ministarstava.

Tags

Povezani Članci

Close