IzdvojenoLokalnoPolitikaVijesti

REFORMISTI ZAKLJUČILI: ‘Općina Martijanec nekretnine prodala bivšem načelniku za 33.000 kn, a sad ih kupuje za 69.500 kn!’

Dodali i objašnjenje!

Nije istinito da su vijećnici Narodne stranke – Reformisti bili protiv svih točaka dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća Općine Martijanec u lipnju, kao što je izjavio načelnik Općine Martijanec Dražen Levak, poručuju Reformisti. 

U svom su priopćenju napisali i da su kod izglasavanja rebalansa proračuna bili su suzdržani, a kategorički su bili protiv dvije točke koje su zadirale i u rebalans općinskog proračuna. Ostale točke su prihvatili.

Iako načelnik Levak kaže da se radilo tek o tehničkim promjenama kod donošenja Izmjena i dopuna proračuna Općine Martijanec za 2019., jedna stavka proračuna nije tek puko tehničko pitanje. Naime, radi se o osiguranju sredstava za kupnju nekretnina koje su u vlasništvu bivšeg načelnika Općine Martijanec Franje Golubića, dodali su.

Nekretnine kčbr. 94/1, 94/10, 94/16 i 88/1 k.o. Martijanec (kulturno dobro – Ministarstvo kulture) bile su vlasništvo Općine Martijanec i prodane su načelniku Golubiću za vrijeme njegovog mandata bez izvršene procjene vrijednosti nekretnina, dakle protuzakonito jer je člankom 67. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi to jasno regulirano. Sada te iste nekretnine bivši načelnik Golubić nudi Općini Martijanec na njezin iskazani interes, prema njegovoj izjavi vidljivoj iz zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća Općine Martijanec održane 19. lipnja 2019, objašnjavaju u priopćenju i dodaju da ponuditelj Franjo Golubić nudio je nekretninu kčbr. 88/1 Općini Martijanec 2016. za iznos od 133.350 kn, što je tada Općinsko vijeće odbilo jer bi to bilo očito pogodovanje zbog toga što mu je ta nekretnina kao načelniku Općine prodana za 33.426,40 kn. Bila bi to četverostruka zarada na prodaji te nekretnine.

Sadašnjom ponudom u iznosu od 69.500 kn, zarada na toj nekretnini bila bi još uvijek dvostruka, što mi nikako ne možemo prihvatiti, kao niti 69.504,64 kn za nekretnine kčbr. 94/1, 94/10 i 94/16 k.o. Martijanec. Netransparentan, a možda i kriminalan način postupanja prilikom prodaje, zahtijeva posebnu pažnju i odgovornost prilikom moguće ponovne kupnje od strane jedinice lokalne samouprave, piše u priopćenju.

S obzirom da je nekretnina kčbr. 88/1 dva puta bila na sjednici Općinskog vijeća, za očekivati je da su svi materijali vezani uz tu česticu na web stranici Općine. Međutim, dokumentacija sa sjednice Općinskog vijeća održane 10. kolovoza 2016., kad se prvi puta raspravljalo o prodaji te nekretnine, nije dostupna.  

Vijećnici Narodne stranke Reformisti nemaju ništa protiv Izmjena i dopuna proračuna, ali ne možemo prihvatiti ovakve transakcije jer smatramo da je to štetno za Općinu Martijanec, rekli su.

Također, nije nam jasno – ako je Općina Martijanec iskazala interes za kupnju tih nekretnina – zašto je to uopće bilo na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća kada jekupovinu tih nekretnina mogao obaviti načelnik sam u skladu sa zakonskim obvezama o visini raspolaganja sredstvima proračuna, do iznosa od 70.000 kn.Ponuđene vrijednosti koje su 500 kuna manje od iznosa kojim smije raspolagati načelnik, dovoljno govore o transparentnosti postupaka i razloga zašto načelnik nije sam potpisao tu odluku, ako je već uvjeren u njezinu ispravnost. Stavljanje tih točaka na dnevni red sjednice Općinskog vijeća nije transparentnost, nego bježanje od odgovornosti obavljanja poslova načelnika i prebacivanje odgovornosti na Općinsko vijeće.Iz svega naprijed navedenog, očito je zašto je za vijećnike Narodne stranke Reformisti potpuno neprihvatljivo sudjelovanje u takvim netransparentnim i potencijalno kriminalnim radnjama, stoji u priopćenju.

Tags

Povezani članci

Back to top button
Close
Close