Politika

Saborski zastupnik Anđelko Stričak: “Svaki korak prema podizanju standarda u zaštiti osobnih podataka je dobrodošao”

Klub zastupnika HDZ-a podržati će konačni prijedlog Zakona

Hrvatski sabor pred konačnim je donošenjem Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija.

O pozitivnim stranama donošenja novog Zakona, kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s Europskom direktivom, u utorak je u Saboru u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice progovorio saborski zastupnik i predsjednik varaždinske Županijske organizacije stranke Anđelko Stričak.

U svom je izlaganju za saborskom govornicom ponovio da je zaštita i tajnost osobnih podataka jedna od osobnih sloboda i prava svakog pojedinca zajamčena Ustavom.

Potrebno je osigurati visoku razinu zaštitu osobnih podataka

Zbog brzog tehnološkog razvoja, globalizacije i digitalizacije koji imaju za posljedicu olakšanje kretanja osoba, robe i kapitala i sve veću i bržu razmjenu informacija pojavili su se novi izazovi u zaštiti osobnih podataka te se opseg prikupljanja i razmjene osobnih podataka značajno povećava – izjavio je između ostalog Stričak.

Dodao je da bi se slobodna razmjena osobnih podataka među nadležnim tijelima u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprječavanje unutar Europske unije, te prijenos takvih osobnih podataka u treće zemlje i međunarodne organizacije trebala olakšati uz istodobno osiguranje visoke razine zaštite osobnih podataka.

Te promjene zahtijevaju izgradnju učinkovitog i usklađenijeg pravnog okvira za zaštitu osobnih podataka Europske unije koji je potrebno dosljedno provoditi – mišljenja je Stričak.

Po zakonu, pošteno i transparentno

Nadalje, visoka razina zaštite podataka i olakšana njihova razmjena među nadležnim tijelima država članica ključno je kako bi se osigurala učinkovita pravosudna i policijska suradnja u kaznenim stvarima. Dodao je da svaka obrada osobnih podataka mora biti zakonita, poštena i transparentna u odnosu na fizičke osobe na koje se odnosi.

Posebno je naglasio da je zabranjena obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, religijska ili filozofska uvjerenja ili sindikalno članstvo. Također, zabranjena je i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije ispitanika ili podataka koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju ispitanika. Izuzetak se jedino odnosi ako je obrada nužna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe.

U svom izlaganju u Hrvatskom saboru Stričak je zaključio da je svaki korak prema podizanju standarda u zaštiti osobnih podataka dobrodošao te je najavio da će Klub zastupnika HDZ-a podržati konačni prijedlog Zakona.

Tags

Povezani Članci

Close