IzdvojenoŠkolstvoSponzorirano

Srednja škola Ivanec – škola mogućnosti i škola budućnosti..

Srednja škola Ivanec je moderna škola, otvorena za promjene i inovacije u skladu s potrebama novih generacija

Srednja škola Ivanec ima drugu tradiciju postojanja u Ivancu budući da prvi podaci o srednjoškolskom obrazovanju sežu u daleku 1930 godinu, a škola samostalno djeluje od 1991. godine.

Moderna i inovativna škola

Danas je srednja škola Ivanec stasala u kvalitetnu srednju školu poznatu po brojnim značajnim rezultatima koji mu svrstavaju među najkvalitetnije škole.

Kvalitetu rada u školi potvrđuju uspjesi ivanečkih srednjoškolaca na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima u gotovo svim predmetima i programima, izvannastavnim aktivnostima te po dobrom rezultatima državne mature.Srednja škola Ivanec je moderna škola, otvorena za promjene i inovacije u skladu s potrebama novih generacija. Uvode se novi kurikulumi, obnavlja škola, uvode nove tehnologije u učenju i poučavanju.

Mjesto gdje je učenik u centru pažnje

Učenici kroz interaktivnu nastavu postaju aktivni sudionici procesa učenja te osiguravaju efikasno učenje i pripremaju se za brze promjene i vještine 21. stoljeća.
Srednja škola Ivanec je škola u kojoj je učenik u centru pažnje. Nastavnici se kontinuirano educiraju za moderne nastavne metode. Škola se oprema modernom tehnologijom i uvodi nove nastavne sadržaje.Srednja škola Ivanec škola je mješovitog tipa koja nudi različite obrazovne programe, opću gimnaziju, ekonomsku školu i trogodišnje strukovne programe za zanimanje prodavač, stolar , instalater kućnih instalacija, CNC operater i strojobravar.

Aktivnom suradnjom učenika, profesora i roditelja stvaraju se uvjeti za stjecanje znanja, uvjeta i kompetencija potrebnih za uspješnu budućnost.

Škola koja ima “učionicu budućnosti” – i dušu

Programi za zanimanje u obrtništvu sastoje se od opće obrazovnog djela i stručnog dijela, praktična nastava izvodi se u školskim radionicama te kod licenciranih obrtnika i poduzeća. U školi postoje odlično opremljena stolarska i strojarska radionica sa svim potrebnim strojevima i uređajima, praktikum za instalatere kućanskih instalacija, te školska prodavaonica koja svojim asortimanom proizvoda i pomagalima izvrsno prezentira stvarnu prodavaonicu.Srednja škola Ivanec, škola je koja ima dušu, ali i škola koja ima „učionicu budućnosti“. Novi je to koncept suvremene škole, koja učenika stavlja u središte učenja i potiče kreativnost, komunikaciju, samostalnost i kritičko mišljenje uz korištenje modernih informatičko – komunikacijskih tehnologija u učenju i poučavanju.

„Učionica budućnosti jedna je od samo 12 takvih učionica u cijeloj Europi, a opremljena je vrhunskom informatičko-komunikacijskom tehnologijom – s 25 laptopa koji rade na bežičnom principu, bežičnim 3D printerom, skenerom i kopirnim aparatom, velikim interaktivnim zaslonima, virtualnim naočalama, setovima za robotiku, kamerom i fotoaparatom. I ovakvim potpuno novim konceptom interaktivne nastave srednjoškolcima se omogućuje stjecanje vještina za 21. stoljeće.”

Jednosmjenska nastava

Nastava se u Srednjoj školi Ivanec odvija u jednoj smjeni. Učionice i informatički kabineti, školske radionice i praktikumi odlično su opremljeni, a škola osigurava učenicima suvremeno izvođenje nastave, te uključivanje u EU projekte. Škola ima dvije kantine, veliku športsku dvoranu, fitness i vanjska igrališta.

Učenici mogu birati izbornu nastavu prema vlastitim interesima, uključiti se u dodatnu nastavu za savladavanje programa za polaganje državne mature, pohađanje fakultativnih predmeta; njemačka jezična diploma, digitalna kartografija, eksperimentalna fizika, statistika i razvoj mobilnih aplikacija, te uključivanje u različite izvannastavne aktivnosti; novinarska, literarna, dramsko-recitatorska, ekološka, humanitarna i volonterska grupa, robotika, mladež Crvenog križa, knjižničari, mladi kemičari, školski tamburaški orkestar i pjevački zbor, te sportski klub “Srednjoškolac” (rukomet, košarka, nogomet, odbojka).

Partner u brojnim projektima

Prilagođavajući nastavni proces potrebama suvremenog društva Srednja škola Ivanec partner je na nizu projekata; „SMUN – Suvremene metode u nastavi“, „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“, „Inovativno obrazovanje za inovativno poslovanje“, „HERE – Map Makers“ ili „Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju.

Projekt “Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju” se provodi u sklopu Operativnoga programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” čiji je opći cilj unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Projektom se želi riješiti problem nedostatne višejezične, digitalne i multikulturalne/interkulturalne pismenosti učenika u školama partnerima na projektu, a to su, uz Srednju školu Ivanec i Upravna škola Zagreb, Srednja škola Zlatar i Srednja škola Krapina.

Krajem svibnja završen je projekt “HERE Map Makers” iz ERASMUS+ programa, provedenog sa srednjim školama iz drugih dijelova Hrvatske, Slovenije, Italije, Poljske i Španjolske te vodećom svjetskom tvrtkom za izradu digitalnih karata – tvrtkom Here. Projekt je proveden s ciljem jačanja kapaciteta škola u učenju geografskih informacijskih sustava u skladu s modernim trendovima izrade digitalnih karata.

Projektom „Inovativno obrazovanje za inovativno poslovanje“ kreiran je novi program obrazovanja odraslih, za zanimanje „Referent poslovne podrške“, razvijen je ERP poslovni sustav, te izrađen plan unapređenja kvalitete rada škole .

Osim što su projektom „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“ uvedeni novi kurikulumi fakultativnih predmeta – Eksperimentalna fizika, Digitalna kartografija, Statistika, Razvoj mobilnih aplikacija, njime su izrađeni priručnici za novo kreiranje fakultativnih programa, te opremljena učionica fizike svom potrebnom opremom za izvođenje eksperimenata.

Jedan od prvih projekata provedenih u Srednjoj školi Ivanec je projekt „SMUN – Suvremene metode u nastavi“ kojim je modernizirana nastava za ekonomiste, educirani nastavnici putem interaktivnih radionica, moderno opremljene učionice, razvijen ITC portal i sustav za e-učenje, izrađeni priručnici novih nastavnih sadržaja, a benefiti učenicima bili su razvoj učeničkih kompetencija korištenjem moderne ICT tehnologije, te stjecanje praktičnih znanja korištenjem računovodstvenog softvera.

Učenici će dobiti tablete

Za sljedeću školsku godinu Srednja škola Ivanec odabrana je za kurikularnu reformu, što će posebno biti zanimljivo budućim učenicima Gimnazije i Ekonomske škole, budući da će se i tako napraviti iskorak i modernizirati nastava, a učenici će raditi po novom programu. Pripreme, koje uključuju i usavršavanje nastavnika za učenje i poučavanje za rad s tim učenicima u prvim razredima, već su u tijeku. Učenici će dobiti tablete na kojima će raditi, mijenjaju se načini i metode rada, udžbenici će dijelom biti digitalni, a dijelom će ostati u papirnatom obliku te će ih učenici također dobiti u školi za općeobrazovne predmete, dok će u Ekonomskoj školi za strukovne predmete ostati standardni udžbenici. Uz to će se škola i opremati potrebnom opremom za izvođenje tih predmeta.

Učenici, realizirajte svoje želje i snove u Srednjoj školi Ivanec

Vidljivo je da je Srednja škola Ivanec škola mogućnosti, i prilika u kojoj se nastava ne odvija na tradicionalan način jer se prilagođava potrebama suvremenog društva. Sve aktivnosti i projekti škole donose razvijanju potencijala odgovornosti i samostalnosti svakog učenika što je potvrda kvalitetnog i uspješnog djelovanja škole.

Srednja škola Ivanec nudi motivirajuće okruženje, otvorene komunikacije, međusobno poštovanje i razvijanje temeljnih vrijednosti – znanja, odgovornosti i kreativnosti.

Sa Srednjom školom Ivanec budite inovativni i kreativni, realizirajte svoje želje i snove, budite hrabri i odlučni u svojem odabiru, a školi, njenim nastavnicima, stručnim i nenastavnim djelatnicima dopustite da budu uz vas u kreiranju vaše profesionalne budućnosti i da vam budu podrška na putu do svijeta odraslih.

Tags

Povezani Članci

Close