Varaždinska županijaVijesti

Sveučilište Sjever treba samo zatražiti! Prostor koji muči Sveučilište može se lako riješiti!?

Anđelko Stričak inicirao je rješavanje problema

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina pod aktualnim satom postavljeno je pitanje vezano uz problem kapaciteta Sveučilišta Sjever koje bi, da odgovori na sve veći broj studenata, trebalo dodatni prostor.

Vezano na tu problematiku, a na samom početku mandata Vlade premijera Plenkovića tj. još 2016. godine saborski zastupnik Anđelko Stričak inicirao je rješavanje tog problema na državnoj razini i to na način da država Sveučilištu ustupi svoje zemljište i prostor u dijelu bivše vojarne u Optujskoj ulici.

Na postavljeno zastupničko pitanje stigao je tada, 2016. godine odgovor: „Budući da je Sveučilište Sjever javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, ne postoje zapreke da se bivša vojarna „Ivan Drašković“ u Varaždinu, koju je Ministarstvo obrane predalo 2. listopada 2014. .godine na upravljanje i raspolaganje tadašnjem Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, dodijeli na korištenje Sveučilištu Sjever.

Obzirom da Sveučilište Sjever, za potrebe studenata i provedbu znanstvenih projekata, traži ustupanje cijele k.č.br. 133/1 k.o. Varaždin, a ne samo tri zgrade u kompleksu bivše vojarne „Ivan Drašković“ u Varaždinu kako je bilo navedeno u pismima potpore Grada Varaždina i Varaždinske županije, tadašnji Državni ured za upravljanje državnom imovinom aktom od 3. listopada 2016. godine zatražio je od Sveučilišta Sjever da precizira svoj zahtjev u pogledu obuhvata i namjene nekretnine, roka ustupanja i modela raspolaganja nekretninom. Međutim, Ministarstvo državne imovine do danas nije zaprimilo tako precizirani zahtjev Sveučilišta Sjever“, dio je odgovora koji potpisuje predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Iz svega navedenog vidljivo je da rješenje za povećanjem prostornih kapaciteta Sveučilišta Sjever u gradu Varaždinu postoji. Jedino što je potrebno poduzeti je da Uprava Sveučilišta Sjever prema državi tj. sada Ministarstvu državne imovine precizira svoj zahtjev. S obzirom da je država osnivač Sveučilišta Sjever jasno je da joj ne treba posrednik da svojoj ustanovi dodijeli svoje zemljište i prostor.

„Evidentno je da problem a prostorom na Sveučilištu Sjever postoji, ali postoji i rješenje. Stoga me čudi što do sada sa Sveučilišta Sjever nije stigao preciziran zahtjev za dodjelom potrebnog im zemljišta i prostora, tim više što od strane Vlade RH postoji volja za rješavanjem ovog problema“, izjavio je saborski zastupnik Stričak.

 

Tags

Povezani Članci

Close