IzdvojenoŠkolstvoSponzorirano

UPIŠI FOI! Fakultet organizacije i informatike pravi je izbor za nastavak školovanja

Sve o studijima na jednom mjestu...

Želite nastaviti svoj obrazovanje i nakon srednje škole? Upisali bi fakultet? Fakultet organizacije i informatike je pravi izbor.

Preddiplomski sveučilišni studij

  • Informacijski i poslovni sustavi- Ovaj studij omogućava stjecanje kompetencija u području informatike i organizacije koje su usporedive s onima srodnih studija u ostatku Europe. Završetkom studija studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica informatike.

  • Ekonomika poduzetništva – Studij osposobljava studente za pokretanje samostalnih poslovnih pothvata i za obavljanje stručnih operativnih poslova obrtima i poduzećima. Završetkom studija studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ekonomije.

Preddiplomski stručni studij

  • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju – Stručni studij koji osposobljava studente za rad na poslovima koji uključuju primjenu, uvođenje i unaprjeđenje poslovanja korištenjem IKT-a.

Osim u Varaždinu, nastava se održava i u studijskim centrima u Križevcima, Sisku i Zaboku. Završetkom studija studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica primijenjene informatike.

Nositelj i izvođač studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. U realizaciji programa studija ostvaruje se suradnja s drugim visokim učilištima te organizacijama privatnog i javnog sektora u dijelu primjene suvremene IKT u poslovanju organizacija.

Diplomski studiji

  • Studij informatike – Omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje najsloženijih problema iz područja razvoja i primjene IKT te povećanje učinkovitosti suvremene organizacije. Na diplomskom studiju informatike izvode se četiri studija, a završetkom studija studenti stječu naziv sveučilišni magistar/magistra informatike.

Četiri su studija informatike: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS), Baze podataka i znanja (BPBZ) i Informatika u obrazovanju (IO)

  • Ekonomika poduzetništva – studij prati trendove u razvoju poduzetničkih disciplina te se nastoji prilagoditi potrebama tržišta rada u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Završetkom studija studenti stječu naziv magistar/magistra ekonomije.

Poslijediplomski studiji

  • Doktorski studij – Doktorski studij Informacijske znanosti izvodi se u trajanju od tri godine, a završetkom studija studenti stječu naziv akademski stupanj doktora znanosti.

  • Specijalistički studij – odgovor su visokoobrazovnog sustava na potrebe hrvatskog gospodarstva utemeljenog na znanju i informacijskoj tehnologiji, odnosno poticaj na njegovom razvoju.

Izvode se sljedeći poslijediplomski specijalistički studiji:

  1. Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava

  2. Menadžment poslovnih sustava

Traju godinu i pol, a njihovim završetkom stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist, odnosno sveučilišna specijalistica

Za sve dodatne informacije posjetite web stranice: www.unizg.foi.hr

Tags

Povezani Članci

Close